Aktualności
Plan zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału Opolskiego PTG | Drukuj |
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2018
Proszę zaznajomić się z zaleceniami dotyczącymi infekcji HIV w ciąży
Zarząd Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

zaprasza na

Zebrania Naukowo-Szkoleniowe Oddziału Opolskiego PTGiPJubileuszowe 500 Zebranie


Termin: 16.03.2018 r. (piątek), godz. 19:00

Miejsce:  Hotel Piano, Opole ul. Barlickiego 21

1/ Diagnostyka i leczenie niepłodności - Prof. Pavel Ćermak - Gyn Centrum IVF Clinic, Ostrava - Czechy

2/ Dyskusja

3/ Uroczysta kolacja

4/ Zabawa taneczna


Zebranie 499


Termin: 23.02.2018 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Piano, Opole ul. Barlickiego 21

1/ Choroby tarczycy ciężarnych i płodu - dr n. med. Jacek Więcek - Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu

2/ Sprawy bieżące PTGiP - dr n. med. Dariusz Kowalczyk

3/ Poczęstunek


Zebranie 498


Termin: 15.12.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Uniwersytet Opolski – Kierunek lekarski, Collegium Medicum, 45-055 Opole, ul.  O. Józefa Czaplaka (sala histologii II piętro)

1/ Poród zabiegowy – ćwiczenia na fantomie, próżniociąg położniczy – kwalifikacja do zabiegu, technika wykonania, możliwe powikłania  prezentuje - dr Ludmiła Szwabauer

Kleszcze położnicze – kwalifikacja do zabiegu, technika wykonania, możliwe powikłania prezentuje - dr Maciej Rachwalski, Prowadzący - lekarze z Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2/ Nawracające infekcje dolnych dróg moczowych - firma - Bionorica

3/ Poczęstunek


Zebranie 497


Termin: 17.11.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Krwotok położniczy - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski, Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań ul. Polna 33

2/ Dyskusja

3/ Poczęstunek


Zebranie 496


Termin: 20.10.12017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Sprawy bieżące Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników - referuje: dr n. med. Dariusz Kowalczyk

2/ Protokół ERAS – współczesna kompleksowa formuła opieki okołooperacyjnej w ginekologii - lek. med. Katarzyna Tarara - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

3/ Profil TORCH - nowe narzędzie do oceny statusu kobiety planującej ciążę - przedstawiciel firmy EUROIMMUN – Katarzyna Buska

4/ Poczęstunek


Zebranie 495


Termin: 12.05.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Indukcja porodu - wskazania, przeciwwskazania, metody przyspieszania dojrzałości szyjki macicy - dr Tomasz Zuchowski, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2/ Zastosowanie cewnika Foleya do preindukcji porodu - dr Paulina Zabochnicka- Piernik, dr Beata Kapusta - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

3/ Przedporodowe uszkodzenie płodu - opis przypadku - dr n. med. Dariusz Kowalczyk - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

4/ Ciekawe badania ultrasonograficzne- endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim

5/ PoczęstunekZebranie 494


Termin: 21.04.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Postępowanie chirurgiczne w krwotokach w położnictwie i ginekologii” (sposoby tamponady macicy, próby podkłucia naczyń, laparotomia, szwy kompresyjne, szwy hemostatyczne, wycięcie macicy - dr Dariusz Kowalczyk - Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii w Opolu 
2/ Usage of tachosil in gynecologic - oncology - wg prof. D. Cibula, Uniwersytet Karola w Pradze
3/ Sprawy bieżące Opolskiego Oddziału PTG
4/ Poczęstunek


Zebranie 493


Termin: 17.03.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Postępowanie z parą niepłodną - dr n. med. Wojciech Niemczyk - GMW Opole  
2/ Techniki wspomaganego rozrodu w świetle ustawy o leczeniu niepłodności - dr n. med. Marek Tomala - GMW Opole
3/ Histeroskopia w niepłodności - dr n. med. Grzegorz Głąb - GMW Opole
4/ Badanie nasienia - możliwości diagnostyczne - embriolog, Natalia Cybulska
5/ Zakażenia w dobie narastającej oporności bakteryjnej - ZUM (Monural) - dr n. med. Wojciech Ordon - Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Wieluniu
6/ PoczęstunekZebranie 492


Termin: 20.01.2017 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Poród przedwczesny – standardy postępowania - Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii w Opolu -  dr Andrzej Ośko 
2/ Standardy postępowanie w zaburzeniach wzrastania płodu - Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii w Opolu - dr Marcin Pasternok
3/ Wybrane elementy diagnostyki USG centralnego układu nerwowego u płodu: charakterystyczne cechy obrazów CUN u płodów zakażonych wirusem ZIKA, opis przypadku guza mózgu - dr n. med. Dariusz Kowalczyk
4/ Opis przypadku „Zespół taśm owodniowych w ciąży”- dr Marcin Pasternok
5/ PoczęstunekZebranie 491


Termin: 16.12.2016 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Wspomnienie sylwetki dr. n. med. Stanisława Knopińskiego, wieloletniego dyrektora i ordynatora Szpitala ginekologiczno-położniczego im. S. Mossora w Opolu - dr. hab. n. med. Janusz Kubicki  

2/ Zasady prowadzenia  dokumentacji medycznej – w świetle zmian prawa medycznego - mec. Wojciech Wojtal

Szkolenie przeznaczone dla lekarzy, położnych i pielęgniarek prowadzone jest w formie warsztatów z udziałem prawnika specjalizującego się w prawie medycznym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych medycznych, dokumentacji medycznej oraz kontroli  podmiotów leczniczych.

3/ PoczęstunekZebranie 490


Termin: 18.11.2016 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Rak trzonu macicy - epidemiologia, diagnostyka kwalifikacja do leczenia. Ustalenia ESMO - ESGO - ESTRO z 2014 r. - dr n. med. Dariusz Kowalczyk - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla woj. opolskiego.

2/ Leczenie uzupełniające w raku trzonu macicy - dr n. med. Kamila Czerw - Specjalista radioterapii onkologicznej, Opolskie Centrum Onkologii

3/ Poczęstunek
Zebranie 489


Termin: 21.10.2016 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Kłopoty z pęcherzem moczowym – problemem społecznym - Dr n. med. Zofia Balwińska - Krauze  Klinika Urologii Śląskiego UM w Zabrzu

2/ Sprawozdanie z Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Certyfikacja FMF update 2016r.” referują dr E. Szkutnik, dr K.Gajda – Szybiak, dr P. Zabochnicka - Piernik

3/ Sprawy bieżące Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego referuje dr n. med. Dariusz Kowalczyk

4/ Poczęstunek


Zebranie 488

Termin: 20 maja 2016 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Pałac Izbicko - szczegóły podamy w terminie późniejszym,

1/ Analiza porodów zakończonych cięciem cesarskim w latach 2002-2005 i 2012-2015 na materiale Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Strzelcach Opolskich - lek. Joanna Chwiłowicz-Faryan, lek. Ewa Polaczek-Dorocka.

2/ Pozycje wertykalne w porodach - lek. Piotr Zieliński, mgr Zofia Wojdyła.

3/ Współistnienie ciąży wewnątrzmacicznej i ektopowej zakończonej urodzeniem zdrowego żywego dziecka - lek. Barbara Błąkała.

4/ Lunch.

Sponsorzy: MSD, Gedeon-Richter, Sunfarm, Bayer, Polpharma


Zebranie 487

Termin: 18 marca 2016 r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Restauracja „Venezia” w Opolu, ul. Szpitalna 13,

1/ Postępowanie przeciwbólowe, ogólne zasady - referuje dr Piotr Baron - Klinika Anestezjologii i IT Śląskiego UM w Zabrzu – starszy asystent. AnestVip - Poradnia Leczenia Bólu w Strzelcach Opolskich – Kierownik Poradni.

2/ Sprawy bieżące towarzystwa, postępowanie w trudnych klinicznie przypadkach (wytrzewienie u płodu) referują lek. Maciej Reichel oraz lek. Grzegorz Gocko.

3/ Femibion – standard plus dla pacjentek planujących i będących w ciąży - mgr Michał Brzoza firma MERCK

4/ PoczęstunekZebranie 486

Termin: 22 stycznia 2016r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych - referuje dr n. med. Wojciech Guzikowski - Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego
2/ Chirurgiczne postępowanie w przypadku krwotoku położniczego - dr Tomasz Cygankiewicz, dr n. med. Dariusz Kowalczyk
3/ MEDIVAG – skuteczne leczenie infekcji w obrębie pochwy - mgr Bartłomiej Dolatkowski - firma KADEFARM
4/ PoczęstunekZebranie 485


Termin: 04.12.2015 r. (piątek), godz. 11:00


Miejsce:  Restauracja „Venecja” w Opolu, ul. Szpitalna 13, 45-010 Opole.


1/ Diagnostyka i leczenie zaburzeń hematologicznych i immunologicznych u pacjentek z obciążonym wywiadem położniczym - Lek. med. Małgorzata Królik - Poradnia Genetyczna Opole ul. Kościuszki 2.

2/ Diagnostyka, leczenie i rokowanie w przypadku hipotrofii płodowej i płodu zbyt małego w stosunku do wieku ciążowego - dr n. med. Dariusz Kowalczyk

3/ Historia diagnostyki i leczenia hipotrofii w Polsce - Doc. dr hab. Janusz Kubicki

4/ Wystąpienie przedstawiciela Firmy MERCK

5/ Poczęstunek
Zebranie 484

Termin: 27 listopada 2015r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Histeroskopia na materiale oddziału ginekologicznego Szpitala MSW w Opolu - Lek. med. Dariusz Jakimów, Lek. med. Michał Skrzypulec, Lek. med. Jolanta Góralewicz, Lek. med. Piotr Tarnowski.
2/ Sonomammografia w ujęciu u ginekologa - oddział ginekologiczny Szpitala MSW w Opolu - Dr n. med. Aleksander Szlachta
3/ Antykoncepcja a zakrzepica – Lek. med. Robert Jarecki - firma Bayer
4/ Dyskusja
5/ PoczęstunekZebranie 483

Termin: 16.10.2015 r. (piątek), godz. 11:00


Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole.

1. „KOBIETA – PROBLEMY INTYMNE - Pęcherz nadreaktywny - Zakażenia narządu rodnego” Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

2. Dyskusja

3. Sprawy bieżące towarzystwa - oddziału opolskiego - dr n. med. Dariusz Kowalczyk

4. PoczęstunekZebranie 482

Termin: 29 maja 2015r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11

1/ Pierwotne nowotwory łożyska na materiale Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala w Nysie - lek. Ewa Turniak
2/ Histopatologiczne zmiany w obrębie łożyska na podstawie wybranych przypadków - Prof. dr hab. Dariusz Lange Instytut Onkologii w Gliwicach
3/ Chwyt Kristellera zabroniony - pokątnie wykonywany - Prof. dr hab. Marian Gabryś, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4/ Firma "MEDIM" Wrocław: histeroskopy - prezentacja.
5/ Możliwość zwiedzania wystawy - Nysa w 1945 r. w archiwach Armii Radzieckiej, jako "miasto niezniszczone"
6/ Poczęstunek
7/ Zebranie sprawozdawczo-wyborcze


Zebranie 481

Termin: 24 kwietnia 2015r. (piątek), godz. 18:00

Miejsce:  Hotel Słociak, Sławice, ul. Ceglana 2A. (obok salonu samochodowego Lellek)

1/ Szpital ginekologiczno - położniczy im. dr. S. Mossora w Opolu oraz położnictwo i ginekologia w województwie opolskim na przestrzeni 50 lecia - Przewodniczący sekcji historycznej OO PTG - Prof. dr hab. J. Kubicki
2/ Głosy w dyskusji - byli i obecni ordynatorzy oddziałów szpitali powiatowych
3/ Uroczysta kolacja


Zebranie 480

Termin: 20 marca 2015r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu - jego wpływ na przebieg i zakończenie porodu - Lek. med. Zofia Domańczyk,   lek. med Ewa Orska, dr n. med. Al-Quadi. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2/ Kleszcze położnicze i próżniociąg położniczy - zanikające techniki ukończenia porodu drogami natury - dr n. med. Dariusz Kowalczyk, lek. med. Maciej Rachwalski, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii  w Opolu
3/ Dyskusja
4/ Wystąpienie przedstawiciela firmy Merck - Lek. med. Katarzyna Witukiewicz
5/ PoczęstunekZebranie 479

Termin: 20 lutego 2015r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Zastosowanie botuliny w leczeniu idiopatycznej nadreaktywności pęcherza moczowego - dr n. med. Krzysztof Wiśniewski, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
2/ Przydatność badań urodynamicznych w diagnostyce nietrzymania moczu - dr n. med. Krzysztof Wiśniewski, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
3/ Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu na materiale oddziału ginekologicznego szpitala w Krapkowicach - dr n.med. Czesław Milejski, lek. med. Piotr Mydlarz
4/ Mirabegron - najlepsza i najnowsza terapia pęcherza nadreaktywnego - Andrzej Schoepp – Astellas Pharma
5/ Dionelle – antykoncepcja niskodawkowa nowej generacji - Bartłomiej Dolatkowski – Kadefarm
6/ PoczęstunekZebranie 478

Termin: 16 stycznia 2015r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Ultrasonografia w położnictwie - co nowego? - dr Jacek Więcek, Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Opolu

2/ Zabiegi pod kontrolą ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii - dr Dariusz Kowalczyk, Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Opolu

3/ Znieczulenie miejscowe w położnictwie i ginekologii pod kontrolą ultrasonograficzną - dr Luay Al-Qadi, dr Ewa Orska, Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Opolu

4/ Wystąpienie przedstawiciela firmy Merck

5/ Poczęstunek.


Zebranie 477

Termin: 21 listopada 2014r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel „DeSilva Premium” w Opolu, ul. Powolnego 10,  45-078 Opole.

1/ Łożysko przodujące: diagnostyka, postępowanie, możliwe powikłania, na materiale pacjentek szpitala ginekologiczno-położniczego w Opolu - lek. med. Tomasz Cygankiewicz
2/ Zielone wody płodowe, postępowanie w trakcie ciąży i porodu – profilaktyka zespołu MAS - lek. med. Karolina Kowalczyk
3/ Tachosil – nowa jakość hemostazy w ginekologii - Adam Brzeczek, firma Takeda
4/ Poczęstunek.


Zebranie 476

Termin:  24 października 2014r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Restauracja "Venezia", ul. Szpitalna 13, 45-015 Opole.

1/ Innowacje w leczeniu mięśniaków macicy. Omówienie ciekawych przypadków - dr Jarosław Niemiec.
2/ Dyskusja.
3/ Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Opolskiego Oddziału PTG - prezes OOPTG - dr Dariusz Kowalczyk.
4/ Wystąpienie przedstawiciela firmy Merck: "Merck dla zdrowia kobiety, matki, dziecka" - lek. Katarzyna Witukiewicz.
5/ Poczęstunek.Zebranie 475

Termin:  16 maja 2014r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Sala Konferencyjna Panorama Restauracja "Venezia", ul. Szpitalna 13, 45-015 Opole.

1/ „Ocena serca płodu w położniczym badaniu ultrasonograficznym" dr n. med. Anna Wójtowicz, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum.

2/ „Przegląd wad serca płodów w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym w Opolu w latach 2005 - 2013" lek. Jacek Więcek, SSZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

3/ „Kardiologiczne stany zagrożenia życia noworodka. Czy postępowanie położnika może mieć wpływ na ich przebieg?” dr n. med. Andrzej Olszanowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej dla woj. opolskiego.

4/ Wystąpienie przedstawiciela Firmy Merck, mgr Katarzyna Witukiewicz

5/ Poczęstunek


Zebranie 474

Termin: 11 kwietnia 2014r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Sala Konferencyjna Panorama Restauracja "Venezia", ul. Szpitalna 13, 45-015 Opole.

1/ Waginoza bakteryjna w ciąży - diagnostyka i leczenie" dr n. med. Hubert Huras, Kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii w Krakowie.

2/  "Wskazania i technika zakładania szwu B-Lyncha na macicę" - prezentacja filmu z założenia szwu i omówienie aspektów technicznych - dr D. Kowalczyk, dr K. Wiśniewski, dr T. Cygankiewicz.

3/ Dyskusja

4/ Poczęstunek


Zebranie 473

Termin: 21 marca 2014r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Mercure w Opolu, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole.

Spotkanie odbędzie się wspólnie z neonatologami. Tematem spotkania będzie problem ilości wykonywanych cięć cesarskich oraz rozwój dzieci po ciążach zakończonych cięciem cesarskim. 

1/ Aspekty kliniczne i statystyczne cięć cesarskich wykonywanych w szpitalach Opolszczyzny - dr n. med. W. Guzikowski - konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla woj. opolskiego.

2/  "Noworodek po cięciu cesarskim i po porodzie fizjologicznym" - dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta - specjalista neonatolog, SSZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

3/ "Kleszcze położnicze - zanikająca technika ukończenia porodu drogami natury" - dr n. med. Dariusz Kowalczyk, dr Maciej Rachwalski

4/ Głos w dyskusji mgr Ewa Janiuk - położna - "Zdrowa Rodzina"

5/ Dyskusja
Zebranie 472

Termin: 24 stycznia 2014r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Mercure w Opolu, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole.

1/ Co nowego w ultrasonografii w ginekologii onkologicznej - dr Dariusz Kowalczyk

2/ JAYDESS - nowa alternatywa dla młodych kobiet - dr Dorota Wojdak-Płonka - ginekolog endokrynolog

3/ Redagowanie rozdziału książki pod redakcją prof. E. Waszyńskiego dotyczącego historii opolskiego oddziału PTG. Chcemy ocalić od zapomnienia i uhonorować osiągnięcia oraz znaczący wkład naukowy i organizacyjny polskich ginekologów a szczególnie pracujących na Opolszczyźnie.

Prosimy o możliwie liczne przybycie P.T. Ordynatorów oddziałów wraz z asystentami celem wykonania wspólnego zdjęcia, które zostanie zamieszczone w książce prof. E. Waszyńskiego "Historia położnictwa i ginekologii w Polsce"

4/ Poczęstunek
Zebranie 471

Termin: 13 grudnia 2013r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Słociak, Sławice, ul. Ceglana 2A. (obok salonu samochodowego Lellek)

1/ dr n. praw. Radosław Tymiński - tematyka spotkania będzie związana z aspektami prawnymi w praktyce lekarskiej. Prosimy o przygotowanie i zgłoszenie interesujących Państwa tematów związanych z prawami lekarza na najbliższym zebraniu PTG 15 listopada w Hotelu Mercure. Po zebraniu tych tematów zostaną one przekazane P. dr. R. Tymińskiemu celem szczegółowego omówienia na zebraniu grudniowym.

2/ Dyskusja

3/ Poczęstunek
Zebranie 470

Termin: 15 listopada 2013r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Mercure w Opolu, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole.

1/ Standardy limfadenektomii biodrowej i okołoaortalnej w ginekologii onkologicznej - lek. Paweł Gębka, Opole

2/ Zespół przekrwienia miednicy mniejszej - wyniki leczenia - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dorobisz. UM Wrocław

3/ Tachosil - zastosowanie w operacjach ginekologicznych - Adam Brzęczek

4/ Dyskusja

5/ PoczęstunekZebranie 469

Termin: 18 października 2013r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Słociak, Sławice, ul. Ceglana 2A.

1/ Co nowego w badaniach prenatalnych? - lek. Jacek Więcek

2/ Trisomia 21 - Nadzieje terapeutyczne - dr Joanna Łaba  TRISO  - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21

3/ Test NIFTY - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna - mgr Justyna Osińska

4/ Dyskusja

5/ PoczęstunekZebranie 468

Termin: 16 maja 2013r. (czwartek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Słociak, Sławice, ul. Ceglana 2A.

1/ Diagnostyka i kwalifikacja pacjentek z rakiem trzonu macicy do leczenia operacyjnego - dr Dariusz Kowalczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla województwa opolskiego

2/ Leczenie operacyjne oraz skojarzone pacjentek z rakiem trzonu macicy - lek. Paweł Gębka, specjalista ginekologii onkologicznej

3/ Prezentacje przypadków

4/ TachoSil - nowa jakość hemostazyZebranie 467

Termin: 19 kwietnia 2013r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Mercure w Opolu, ul. Krakowska.

1/ "Pabal" - nowa alternatywa w krwotokach okołoporodowych. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2/ Przypadek kliniczny ciężkiego krwotoku okołoporodowego - lek. Michał Wdowczyk

3/ Wystąpienie przedstawiciela firmy Ferring

4/ PoczęstunekZebranie 466

Termin: 22 marca 2013r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Zamek w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów.

1/ Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba - Dystocja barkowa: zapobieganie, rozpoznawanie, postępowanie.

2/ Dyskusja

3/ Zwiedzanie Zamku w Otmuchowie

W dniu 02.02.2013 podczas uroczystości w Chicago Prof. dr hab. n. med. R. Poręba został uhonorowany tytułem Członka Honorowego The Polish-American Medical Society.Zebranie 465

Termin: 18 stycznia 2013r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Hotel Festival w Opolu, ul. Oleska przy hali widowiskowo-sportowej.

1/ Algorytm rozpoznania i postępowania w ciąży powikłanej cukrzycą w świetle obowiązującego konsensusu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego obowiązującego w 2013 r. - dr Andrzej Wilczyński

2/ Ciężarna z cukrzycą, nowoczesne leczenie z zastosowaniem pomp insulinowych – dr Wanda Urbańska, konsultant wojewódzki z diabetologii

3/ Pompy Insulinowe oraz Systemy Ciągłego Monitorowania Glikemii - wystąpienie przedstawiciela firmy Medtronic Poland


Zebranie 464

Termin: 14 grudnia 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu, ul. Reymonta 8

1/ Epidemiologia, diagnostyka, czynniki prognostyczne raka jajnika - dr n. med. Dariusz Kowalczyk

2/ Leczenie skojarzone raka jajnika – lek. Paweł Gębka
Zebranie 463

Termin: 16 listopada 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11

1/ Ocena przydatności określenia wkładki domacicznej za pomocą badania USG - dr n. med. Piotr Sysło, rozprawa doktorska AM Wrocław, promotor prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

2/ Jak uniknąć komplikacji prawnych związanych z nieprawidłowym założeniem wkładki domacicznej - dr n. med. Wojciech Guzikowski, dr n. med. Dariusz Kowalczyk

3/ Warsztaty Mirenowe - praktyczne aspekty zakładania Mireny, możliwość ćwiczeń na fantomie - dr Dorota Wojdak-Płonka, firma Bayer
Zebranie 462

Termin: 19 października 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  Szpital Miejski w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 23 – sala dydaktyczna

1/ Najczęstsze powikłania operacji endoskopowych – prof. dr hab. M. Gabryś

2/ Łożysko wrośnięte – lek K. Kroczak, lek. A. Dawidziak

3/ Prezentacja przedstawiciela firmy Bayer Schering Pharma – zastosowanie leku VISANNE


Po spotkaniu naukowym zapraszamy na poczęstunek, na płytę lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych, przy Szpitalu w Nysie.
Zebranie 461

Termin: 15 czerwca 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu, ul. Reymonta 8

1/ ESMYA - nowa przedoperacyjna terapia mięśniaków macicy.

2/ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Opolskiego PTGZebranie 460

Termin: 18 maja 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Aula Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ul. Katowicka 68

Tematyka: Totalne laparoskopowe wycięcie macicy (TLH).

Dr. med. Aref Latif, Dr. med. Michael Hermann

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa poświęcona zabiegom i operacjom endoskopowym w ginekologii ze szczególnym uwzględnieniem totalnej histerektomii laparoskopowej. Gościć będziemy specjalistów z niemieckiego szpitala w Brilon (Nadrenia-Północna Westfalia), którzy od 2005 roku wykonali blisko 900 operacji całkowitego usunięcia macicy drogą laparoskopową.

Konferencja będzie poprzedzona warsztatami z TLH, które odbędą się 17 maja 2012r. od godz. 9:00 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Opolu, ul Reymonta 8, chętni do uczestnictwa w warsztatach proszeni są o kontakt telefoniczny z Dariuszem Kowalczykiem tel. 608455553 lub z Michałem Wdowczykiem tel. 602176685Zebranie 459

Termin: 23 marca 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu, ul. Reymonta 8

Gościem będzie Pani Prof. Anita Olejek

Temat: Endometrioza - nowe spojrzenie na sposoby leczenia

prezentacja przedstawiciela firmy Bayer


Zebranie 458

Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Zakaźnych dla Województwa Opolskiego, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Instytut Położnictwa zapraszają na konferencję:

Termin: 24 lutego 2012r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Sala Wykładowa (przy Rektoracie), Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68

Program:
11.00 - 11.10 Powitanie gości: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Zakaźnych dla
Województwa Opolskiego – dr Wiesława Błudzin (Szpital Wojewódzki Opole), Przewodniczący Oddziału Opolskiego PTG dr n. med. Wojciech Guzikowski
11.10 - 11.55 "HIV i inne zakażenia wertykalne - postępowanie z kobietą ciężarną" dr n. med. Małgorzata Inglot, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych A.M. we Wrocławiu
11.55 - 12.45 "HIV i inne zakażenia wertykalne - postępowanie z noworodkiem" dr n. med. Tomasz Czerniak, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych A.M. we Wrocławiu
12.45 - 13.00 - dyskusja
13.00 - poczęstunekZ uwagi na ferie zimowe zebranie styczniowe nie odbędzie sięZebranie 457

Termin: 16 grudnia 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu, ul. Reymonta 8

Tematyka:

1/ Rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, rak jajnika – aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego, dr n. med. Dariusz Kowalczyk – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej, dr Paweł Gębka – w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

Z uwagi na ważne kliniczne zagadnienia (ujednolicenie postępowania) szczególnie proszę o przybycie ordynatorów i  lekarzy oddziałów ginekologicznych. (Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa dr n. med. Wojciech Guzikowski)

2/ P. Agnieszka Wójcik - przedstawiciel medyczny Nutro Pharma - "Suplementacja kobiet w ciąży i matek karmiących - Prenatal"


Zebranie 456

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Instytut Położnictwa

Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Oddział Opolski Towarzystwa Chirurgów Polskich


zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową


„Wybrane zagadnienia chirurgiczne w praktyce ginekologiczno - położniczej”

Termin: 24 listopada 2011r. (czwartek)

Miejsce: Sala Wykładowa (przy Rektoracie) Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole; tel. 77 4423540 www.wsm.opole.pl

PROGRAM KONFERENCJI                     

10:45-11:00 Rejestracja uczestników

11:00 Otwarcie zebrania - dr n. med. Wojciech Guzikowski

11:05-11:15 wystąpienie JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu prof. dr. hab. n. med. Romana Kurzbauera

11:15-11:35 Janusz Kubicki, Wojciech Guzikowski, Marek Mączka, Dariusz Kowalczyk: Sam. Specj. ZOZ n. Matką i Dzieckiem w Opolu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu „ Wczesne powtórne otwarcie jamy brzusznej (POB) po operacjach ginekologicznych i cięciach cesarskich – analiza dwóch dziesięcioletnich okresów 1963-1972 i 1994-2003”

11:35-11:55 dr Krzysztof Zawadzki, dr n. med. Dariusz Sokołowski – Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole „Ostre stany ginekologiczne na chirurgicznej izbie przyjęć”

11:55-12:20 dr Marcin Rydz – Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole „Chirurgiczne powikłania po operacjach ginekologicznych”

12:20-12:45 dr n. med. Jacek Hobot – Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole „Kiedy chirurg potrzebuje ginekologa”?

12:45-12:55 wystąpienie przedstawiciela firmy SANOFI

DYSKUSJA


Zebranie 455

Termin: 23 września 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce:  sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu, ul. Reymonta 8

Tematyka:

1/ Powitanie uczestników i słowo wstępne – dr n. med. Wojciech Guzikowski, Przewodniczący Zarządu Oddziału Opolskiego PTG

2/ Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie – omówienie ciekawych przypadków – dr n. med. Dariusz Kowalczyk

3/ Nowoczesna suplementacja kobiet w ciąży – dr n. med. Paweł Szepiel

4/ Wystąpienie przedstawiciela firmy  Boehringer Ingelheim

5/ PoczęstunekZebranie 454

Termin: 20 maja 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Tematyka:

 1/ Błąd medyczny w położnictwie - Prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek - kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Sądowej.

2/ Występ zespołu kameralnego Filharmonii Wrocławskiej.

3/ Zabieg kleszczowy…, vacuumekstrakcji płodu…, a może cięcia cesarskiego w II okresie porodu?  Aktualne dylematy położnika–praktyka na sali porodowej. - Dr n. med. Andrzej Wilczyński, lek. med. Jan Kotuła, lek. med. Ludmiła Szwabauer, lek. med. Marek Żak – Oddział Ginekologiczno-Położniczy Brzeskiego Centrum Medycznego.

4/ Prezentacja przedstawiciela firmy Merck.

5/ Zniesienie dolegliwości bólowych podczas zabiegów ginekologiczno-położniczych za pomocą analgosedacji płytkiej. - Dr n. med. Andrzej Wilczyński, lek. med. Jan Kotuła, lek. med. Ludmiła Szwabauer, lek. med. Marek Żak – Oddział Ginekologiczno-Położniczy Brzeskiego Centrum Medycznego.

6/ Dyskusja.Zebranie 453

Termin: 15 kwietnia 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Pałac Biskupi – Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11

Tematyka:

1/ lek. med. Ryszard Margol: Fenyloketonuria
2/ lek. med. Adrian Dawidziak: Osteogenesis imperfecta – przypadek własny
3/ Endoskopia w ginekologii - nowe możliwości, prezentacja sprzętu firmy Wisap - Prezes J. Skrzeliński

4/ Poczęstunek. Zwiedzanie zbiorów muzeum.


Zebranie 452

Termin: 18 marca 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Szara Willa w Opolu, ul. Oleska 11

Tematyka:

1/ Powitanie uczestników i słowo wstępne - dr n. med. Wojciech Guzikowski, Przewodniczący Zarządu Oddziału Opolskiego PTG
2/ Nadmiernie obfite i przedłużające się krwawienia miesiączkowe - najnowsze doniesienia. Czy dwuskładnikowe pigułki antykoncepcyjne różnią się skutecznością? - dr hab. n. med. Robert Spaczyński
3/ Kobiecość bez bólu - Visanne w leczeniu endometriozy - Tomasz Nicpoń z firmy Bayer

Przed posiedzeniem firma Bayer zaprasza na kawę powitalną, a po zakończeniu obrad na lunch.


Zebranie 451

Termin: 25 lutego 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Opolu, ul. Reymonta 8

Tematyka:

1/ Dr n. med. Kazimierz Drosik, Konsultant Wojewódzki ds. onkologii "Epidemiologia nowotworów narządu rodnego kobiet w województwie opolskim"
2/ Dr n. med. Kazimierz Drosik "Przewodzenie sygnałów wewnątrzkomórkowych jako cel terapii przeciwnowotworowej"
3/ Polski Bank Komórek Macierzystych - aktualności na temat komórek macierzystych krwi pępowinowej.


Mamy zaszczyt zaprosić na

Sympozjum - konferencję naukowo-szkoleniową

Ginekologia 2011 - standardy postępowania, najnowsze doniesienia.

Termin: 29 stycznia 2011 r., godz. 8:30-15:30

Miejsce: Hotel Mercure w Opolu, przy ul. Krakowskiej 57-59


uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w Sympozjum oraz 5 punktów edukacyjnych
program:
8:30-8:55 Rejestracja uczestników
8:55-9:00 Otwarcie - Przewodniczący Oddziału Opolskiego PTG
9:00-9:20 Wykład inauguracyjny - Krwotok porodowy
9:20-10:35 SESJA ONKOLOGICZNA
10:35-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 SESJA ENDOKRYNOLOGICZNA
12:30-12:55 Przerwa kawowa
12:55-14:10 SESJA UROLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA
14:10-15:15 SESJA MEDYCYNY ROZRODU
15:15 Zakończenie Sympozjum, rozdanie Certyfikatów
15:15 Lunch


Zebranie 450

Termin: 21 stycznia 2011r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: sala wykładowa w Centrum Aktywnego Porodu przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Opolu, ul. Reymonta 8

Tematyka:

1/ Panel dyskusyjny - techniki operacyjne stosowane w cięciach cesarskich, zalety, wady - ordynatorzy oddziałów ginekologiczno-położniczych.
2/ Ultrasonograficzna ocena blizny po cięciu cesarskim w macicy nieciężarnej - dr Dariusz Kowalczyk.
3/ Dyskusja.


Zebranie 449

Termin: 10 grudnia 2010r. (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego ul. Szpitalna 13 w Opolu (w pobliżu Katedry)
Parking samochodowy znajduje się wokół katedry - miejsca zarezerwowane na hasło "PTG"

Tematyka:

1/ Prof. Jerzy Sikora "Endometrioza - nadal aktualny problem w ginekologii"
2/ Robert Jarecki - Visanne - krótka prezentacja.
3/ DyskusjaZebranie 448


Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu oraz Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową


„Wybrane zagadnienia z zakresu ginekologii i położnictwa”


Termin: 22 października 2010r. (piątek)


Miejsce konferencji:

Sala Audytoryjna A1 Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej ul. Katowicka 68, 45-060 Opole


Program Konferencji:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 Otwarcie konferencji

10:10-10:40 „Wczesne wykrywanie wad wrodzonych płodu. Doświadczenia Poradni Badań Prenatalnych” dr n. med. Dariusz Kowalczyk

10:40-11:15 „Operacje laparoskopowe w ginekologii – doświadczenia własne” dr Marek Chowaniec

11:15-11:45 „Wyniki stosowania biomateriałów w przypadkach zaburzeń statyki narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet” dr n. med. Krzysztof Wiśniewski

11:45-12:15 „Dystocja barkowa” dr n. med. Wojciech Guzikowski

12:15-12:45 „Możliwości fizjoterapeutyczne w przypadkach nietrzymania moczu u kobiet” dr n o k.f. Tomasz Halski

Dyskusja

Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi


Zebranie 447

Termin: 11.06.2010 (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Zamek w Brzegu.

Tematyka:

1/ Opieka nad ciężarną chorą na cukrzycę w świetle konsensusu PTG i  PTD obowiązującego w 2010 roku - dr Andrzej Wilczyński

2/ Przydatność pomp insulinowych w okresie koncepcji, ciąży i podczas porodu u kobiet z cukrzycą przedciążową (PGDM) - dr Małgorzata Wilczyńska, dr Andrzej Wilczyński.

3/ Dyskusja.

4/ Prezentacja firmy "Roche".


Zebranie 446

Termin: 23.04.2010 (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Hotel Festival w Opolu, ul. Oleska przy hali widowiskowo-sportowej.

Tematyka:

1/ Fakty i mity o szczepieniach przeciw HPV w świetle badań klinicznych i 3 lat praktyki. Wykładowca: dr n. med. Robert Jach z Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2/ Omówienie konferencji naukowej dotyczącej zagadnień ginekologii onkologicznej Ciechocinek 2010.

3/ Dyskusja.Zebranie 445

Sympozjum naukowo-szkoleniowe Ginekologia 2010 - standardy postępowania, najnowsze doniesienia.

Termin: 6 marca 2010 r., godz. 8:30-15:30

Miejsce: Hotel Mercure w Opolu, przy ul. Krakowskiej 57-59


Zebranie 444

Termin: 22.01.2010 (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Przychodnia Dla Noworodków - sala wykładowa, Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Opolu, ul. Reymonta 8.

Tematyka:

1/ Analiza działalności pionu położniczego w województwie opolskim w 2009r. Wykładowca: Dr n. med. W. Guzikowski.

2/ Leczenie wczesnych postaci raka szyjki macicy. Wykładowca: Dr Paweł Gębka.

3/ Dyskusja.Zebranie 443

Termin: 4.12.2009 (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Hotel Laguna, Mały Zalew Pławniowicki, Niewiesze, ul. Leśna 6 (przy autostradzie A4 - zjazd Kędzierzyn-Koźle).

Tematyka:

1/ Diagnostyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w położnictwie i ginekologii ze szczególnym uwzględnieniem operacji onkologicznych i operacji statyki dna miednicy małej. Wykładowca: Prof. Anita Olejek.

2/ Leczenie zaburzeń statyki kobiecego narządu rodnego z wykorzystaniem systemu TVM Prolift. Wykładowca: Dr n. med. Przemysław Karoń.

3/ TOVIAZ - nowy lek w leczeniu nadreaktywnego pęcherza. Wykładowca: Dr hab. Anna Kołodziej.

4/ Wystąpienie przedstawiciela firmy Pfizer.Zebranie 442

Termin: 26.11.2009 (czwartek), godz. 11:00

Miejsce: Collegium Medicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ul. Ujejskiego 12

Przed wykładami zapraszamy na tort "Qlairowy"

Tematyka:

1/ Krwotok okołoporodowy najczęstszą przyczyną umieralności matek w Polsce. Wykładowca: Prof. Ryszard Poręba.

2/ Zastosowanie naturalnego estrogenu w antykoncepcji. Wykładowca: Dr n. med. Małgorzata Binkowska.

3/ Zespół HELLP u pacjentki w 36 tyg. ciąży. Wykładowca: lek. med. Tomasz Sikora.

Po wykładach zapraszamy na poczęstunek.


Informujemy, że 7 listopada 2009r. o godz. 10:30 w Hotelu Mercure, ul. Krakowska 57-59 w Opolu odbędzie się konferencja naukowa na temat:

Współczesne postępowanie w zatorowości płucnej i zakrzepicy żylnej - aktualne wytyczne amerykańskie i europejskie


Zakres tematyczny konferencji:
1) Współczesna diagnostyka zatorowości płucnej
2) Leczenie zatorowości płucnej - kiedy tromboliza, kiedy heparyny i jakie
3) Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej, kogo, czym, jak długo
4) Zakrzepica żylna, zatorowość płucna w ciąży - jak diagnozować, jak leczyć

Konferencje prowadzą: prof. dr hab. Piotr Pruszczyk oraz dr n. med. Piotr Feusette

Na konferencję zapraszają: Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz firma Sanofi-Aventis.


Zebranie 441

Termin: 23.10.2009 (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Opolu, ul. Grunwaldzka 23.

Tematyka:

1/ Kongres PTG w Lublinie - omówienie najciekawszych tematów naukowych. Zapraszamy do dyskusji wszystkich uczestników Kongresu.

2/ Przedstawienie przypadków klinicznych z poszczególnych Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych (Ordynatorzy).Zebranie 440

Termin: 5.06.2009 (piątek), godz. 11:00

Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Opolu, ul. Grunwaldzka 23.

Tematyka:

1/ Zasady współpracy klinicysty z patomorfologiem.

2/ Wybrane, aktualne zagadnienia z zakresu patomorfologii ginekologiczno-onkologicznej.

3/ Dyskusja.


Zaproszeni goście: Kierownik ds. medycznych dr n. med. Bogusław Olborski, dr n. med. Agnieszka Nawrocka-Kunecka, ZOZ OLYMPUS CONSILIO, ŁÓDŹ


Zebranie 439

Termin:  15.05.2009 (piątek) godz.11.00

Miejsce: Hotel Mercure w Opolu - hotel z parkingiem, znajduje się w centrum miasta naprzeciw dworca PKP.

Tematyka:

1/ Zasady obdukcji w przypadkach molestowania seksualnego i gwałtu - prof.dr hab.n.med.Violetta Skrzypulec ŚlUM Katowice

2/ Prezentacja nowego preparatu antykoncepcyjnego firmy Bayer

3/ Praktyczne aspekty etapu pogłębionego Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy - dr Rafał Bilski WOK Opole


Zebranie 438


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
oraz
Zarząd Wojewódzki Opolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

zapraszają na

V Konferencję Naukową i 438 posiedzenie Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

„Nowe trendy w położnictwie i ginekologii”

która odbędzie się w dniu 16 maja 2009 r. (sobota) o godz. 10:00
w nowej auli PMWSZ w Opolu
ul. Katowicka 68

Konferencja zorganizowana z okazji uroczystości
5-cio lecia powstania PMWSZ w Opolu
i uroczystego oddania nowej auli PMWSZ w Opolu


PROGRAM KONFERENCJI                                                  
   
10.00–10.15 Przywitanie Gości i uczestników Konferencji przez Władze Uczelni oraz organizatorów

10.15–11.00 „Rola badań endoskopowych w leczeniu niepłodności” prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, Prorektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

11.00–11.45 „Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie” prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

11.45–12.15 „Operacje endoskopowe we współczesnej ginekologii” dr n. med. Dariusz Kowalczyk, Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

12.15–12.45 „Rola czynnika męskiego w przypadkach niepłodności małżeńskiej” dr n. med. Wojciech Guzikowski, Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Dyrektor Instytutu Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

12.45–13.15 „Na co umierały żony Książąt i Królów Polski” dr hab. n. med. Janusz Kubicki, Prorektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

13.30 Zaproszenie do dyskusji na temat postępów ginekologii i położnictwa u progu XXI wieku

14.00 Zaproszenie na catering w auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu


Zebranie 437

Termin:  03.04.2009 r. (piątek) godz. 10:00

Miejsce: Hotel Laguna, Mały Zalew Pławniowicki, Niewiesze, ul. Leśna 6 (przy autostradzie A4 - zjazd Kędzierzyn-Koźle).

Tematyka:

1) Metody operacyjne w raku sromu.

Wykładowca: Prof. dr hab. Anita Olejek

2) Ekspresja białka TGF-Beta w ocenie guza nowotworowego i prognozowania przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych w raku sromu.

Wykładowca: dr n. med. Przemysław Karoń

3) Szczepienie przeciwko HPV na terenie miasta Kędzierzyn-Kożle.

Wykładowca: dr n. med. Przemysław Karoń

3) Wystąpienie przedstawiciela firmy MSD.

Zebranie 436


Mamy zaszczyt zaprosić na Sympozjum naukowo - szkoleniowe

Ginekologia 2009

-    standardy postępowania, najnowsze doniesienia

Gospodarz Sympozjum:

Dr n. med. Wojciech Guzikowski

Przewodniczący Opolskiego Oddziału PTG

Komitet Naukowy Sympozjum:

Prof. dr hab. med. Jan Kotarski

Prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski

Prof. dr hab. med. Romuald Dębski

Prof. dr hab. med. Leszek Pawelczyk

Prof. dr hab. med. Tomasz Pertyński

Dr hab. med. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. med. Marek Spaczyński

Sympozjum odbędzie się w dniu 14 marca 2009 w Auli Politechniki Opolskiej w Opolu,

przy ul. S. Mikołajczyka 16

Wstęp na Sympozjum jest bezpłatny Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w Sympozjum oraz 6 punktów edukacyjnych

Program Sympozjum

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09.00 Rozpoczęcie Sympozjum - Dr n. med. W. Guzikowski

09.00 - 09.40 Uroginekologia

Moderator: Prof. R. Dębski

1. Parcia naglące - dylematy kliniczne - Dr hab. P Radziszewski, Prof. T. Paszkowski

09.40 - 10.20 Antykoncepcja

Moderator: Prof. L. Pawelczyk

1. Kryteria doboru antykoncepcji - analiza przypadków - Prof. T. Paszkowski, Prof. R. Dębski

10.20 - 10.40 Przerwa kawowa

10.40 - 12.00 Rak szyjki macicy

Moderator: Prof. M. Spaczyński

1. Immunologia oraz klinika zakażeń HPV dla ginekologów - Prof. T. Paszkowski

2. Nowości w zakresie immunoprofilaktyki raka szyjki macicy - Prof. R. Dębski

3. Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego - algorytm postępowania - Prof. M. Spaczyński

4. Nowe techniki operacyjne w leczeniu nowotworów - Prof. J. Kotarski

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 13.50 Endokrynologia ginekologiczna Moderator: Prof. T. Pertyński

1. Zespół hiperstymulacyjny i opieka w ciąży po stymulacji - Prof. L Pawelczyk

2. Problemy ginekologiczne związane z otyłością - Prof T. Paszkowski

3. Od ciąży do ciąży - Prof. L Pawelczyk

4. Continuum opieki okołomenopauzalnej - Prof. R. Dębski, Prof. T. Pertyński

13.50 - 15.00 Nowości w ginekologii

Moderator: Prof. T. Paszkowski

1. Profilaktyka choroby zakrzepowo - zatorowej w ginekologii - Prof. J. Kotarski

2. Leczenie zakażeń pochwy i profilaktyka wtórna - Prof. T. Pertyński

3. Oziębłość u kobiet - Prof. R. Dębski

4. Nowości w ginekologii w roku 2009 - Prof. R. Dębski, Prof. T. Paszkowski

15.00 Zakończenie Sympozjum, rozdanie Certyfikatów

- Dr n. med. W. Guzikowski

15.00 - 15.30 Lunch

15.30 - 16.30 Walne Zgromadzenie Oddziału PTG

Zebranie 435 Termin:  20.02. 2009 (piątek) godz. 11.00Miejsce:  Hotel Festival Opole (obok Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Oleskiej).Tematyka:Cięcia cesarskie - analiza i opinie o technikach cięcia cesarskiego stosowanych obecnie – uwagi  krytyczne czy tylko pozytywne opinie?  Wypracowanie optymalnego modelu postępowania. Prowadzenie: dr n. med. Wojciech Guzikowski.Jednocześnie przypominamy, że 14 marca 2009r. w Auli Politechniki Opolskiej  przy ul.Mikołajczyka 16 w Opolu po konferencji GINEKOLOGIA 2009 ok. godz. 14.30-15.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Członkowie PTG, którzy opłacili składki członkowskie otrzymają zaproszenie na podany adres domowy, który posiadamy  w sekretariacie Oddziału. Po raz kolejny apelujemy o zgłaszanie aktualnych adresów, nie otrzymywania - mimo opłacanych składek - Ginekologii Polskiej.Weryfikacja adresów możliwa - z uwagi na ochronę danych osobowych - jedynie z sekretarzem Oddziału (dr Dariusz Kowalczyk tel. 077-4545401 wew. 163). Gościem będzie Prezes PTG Pan Profesor Jan Kotarski.Przypominamy numer konta bankowego Oddziału Opolskiego PTG:27 1050 1953 1000 0023 1354 3387 Zebranie 434Termin:  16.01.2009 r. (piątek) godz. 11:00Miejsce: Sala Wykładowa Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, ul. Reymonta 8.Tematyka:1) Analiza działalności w roku 2008 oraz przedstawienie niektórych przypadków z Oddziału Patologii Ciąży Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Wykładowca: dr n. med. Bronisław Łabiak.2) Przedstawienie działalności operacyjnej w roku 2008 Oddziału Ginekologicznego Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Wykładowcy: dr n. med. Dariusz Kowalczyk, dr n. med. Krzysztof Wiśniewski 3) Dyskusja Zebranie 433Termin:  21.11.2008 r. (piątek) godz. 11:00Miejsce: Aula Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ul. Katowicka 68Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Opolu Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział Opolski Polskie Towarzystwo Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu mają zaszczyt zaprosić na konferencję : „Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania  Raka Szyjki Macicy” Program konferencji:godz. 11:00Powitanie uczestników konferencji dr n. med. Wojciech Guzikowski, Przewodniczący PTG O/Opolski godz. 11:00 – 11:30„Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – analiza wykonania w województwie opolskim”dr n. med. Wojciech Guzikowski, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem godz. 11:30 – 12:00„Metodologia pracy z pacjentem w profilaktyce raka szyjki macicy”mgr Ewa Janiuk, Przewodnicząca PTP O/Wojewódzki w Opolu godz. 12.00 – 12:30  „Zasady diagnostyki raka szyjki macicy”dr Rafał Bilski - etap pogłębiony - kolposkopia godz. 12:30 Dyskusja Poczęstunek Zebranie 432Termin:  23.10.2008 r. (czwartek) godz. 11:00Miejsce: Sala Wykładowa Opolskiej Izby lekarskiej, Opole ul. Grunwaldzka 23.Tematyka:1) Przeciwciała skierowane do antygenów krwinki czerwonej płodu jako wciąż aktualny problem diagnostyczny kobiet w ciąży. Wykładowca: dr n. med. Brygida Beck, kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.2) Informacja na temat akredytacji Wojewódzkiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Opolu oraz miejsc specjalizacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej na terenie Województwa Opolskiego. Omówienie dwóch przypadków kontrowersyjnych postępowań diagnostyczno - leczniczych pacjentek z nowotworami narządu rodnego. Wykładowca: dr n. med. Dariusz Kowalczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Zebranie 431Termin:  06.09.2008 r. (sobota) godz. 8:30-17:15Miejsce: Aula Błękitna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, ul. Kopernika 11Sympozjum naukowo-szkolenioweGinekologia 2008 - standardy postępowania, najnowsze doniesienia Sympozjum przewodniczy: dr n.med. Wojciech GuzikowskiKomitet Naukowy Sympozjum: Prof. dr hab.med. Jan Kotarski, Prof. dr hab.med. Andrzej RynkiewiczProf. dr hab.med. Tomasz PaszkowskiProf. dr hab.med. Romuald DębskiProf. dr hab.med. Leszek PawelczykProf. dr hab.med. Tomasz PertyńskiProf. dr hab.med. Marek Spaczyński Zebranie 430Termin:  29.05.2008 r. (czwartek) godz. 11:00Miejsce: Hotel Laguna, Mały Zalew Pławniowicki, Niewiesze, ul. Leśna 6 (przy autostradzie A4 - zjazd Kędzierzyn-Koźle).Tematyka:1) Krwotoki w położnictwie i ginekologii z uwzględnieniem hemofilii nabytej - wczesne możliwości terapii. Wykładowca: Prof. dr hab. Ryszard Poręba - Prezes Elekt PTG, Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Tychach, ŚlUM w Katowicach2) Zastosowanie preparatu NovoSeven w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Wykładowca: lek. Agnieszka Jęda 3) Wystąpienie przedstawiciela firmy Novo Nordisk Pharma Zebranie 429Termin:  25.04.2008 r. (piątek) godz. 11:00Miejsce: Szara Willa, Opole ul. Oleska.Wykładowca: Prof. dr hab. Ryszard Poręba - Prezes Elekt PTG, Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Tychach, ŚlUM w Katowicach Tematyka:1) Krwotok poporodowy - najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Polsce w okresie okołoporodowym 2) Algorytm postępowania w krwotoku poporodowym - uwagi praktyczne. 3) Omówienie 3 przypadków pacjentek z krwotokiem po poronieniu wysokiej ciąży, na materiale Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Opolu - dr n. med. Dariusz Kowalczyk4) Dyskusja Zebranie 428Termin:  28.03.2008 r. (piątek) godz. 11:00Miejsce: Hotel Mercure w Opolu - hotel z parkingiem, znajduje się w centrum miasta naprzeciw dworca PKP.Tematyka:  Hormonoterapia a układ krązenia - aktualne doniesienia Wykładowca: dr hab. Katarzyna Mizia-Stec, Klinika Kardiologii w Katowicach Ochojcu  Zebranie 427 Zebranie poświęcone działalności naukowej i zawodowej dr. hab. n. med. Janusza Kubickiego Termin: 25.01.2008 r. (piątek) godz. 11:00 Miejsce: Sala Audytoryjna Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ul. Katowicka 68Tematyka:1) Działalność naukowa i zawodowa dr. hab. n. med. Janusza Kubickiego - dr n. med. Wojciech Guzikowski 2) Zarys pracy doktorskiej i habilitacyjnej dr. hab. Janusza Kubickiego przedstawiają specjalizanci: dr Krzysztof Wiśniewski oraz lek. Marek Mączka3) "Wpływ życia małżeńskiego królów na losy Polski" - dr hab. n. med. Janusz Kubicki4) Dyskusja Zebranie 426Termin:  14.12.2007 r. (piątek) godz. 11:00Miejsce: Hotel Mercure w Opolu - hotel z parkingiem, znajduje się w centrum miasta naprzeciw dworca PKP.Tematyka: Przedstawienie rekomendacji PTG w zakresie zakażeń chlamydialnych i grzybiczych.Wykładowcy: prof. dr hab. Krzysztof Drews Kierownik Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,prof. dr. hab. Jacek BrązertKierownik Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zebranie 425Konferencja Naukowa i 425 Posiedzenie OO PTGTermin: 16.11.2007 r. (piątek) w godz. 10:00-14:00Miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68Tematyka: 1) Rola cięcia cesarskiego we współczesnym położnictwie- prof. R. Poręba2) Rola badań endoskopowych we współczesnej ginekologii - prof. M. Zimmer3) Poród w wodzie i w immersji wodnej - dr hab. J. Kubicki4) Profilaktyka porodów przedwczesnych - dr n. med. W. Guzikowski5) Siatki biologiczne w operacjach ginekologicznych - dr n. med. K.Wiśniewski6) Hydrolaparoskopia – dr n. med. D. Kowalczyk8) Problematyka bólu w ginekologii i położnictwie - dr Luay Al-Qadi Zebranie 424 Termin: 26.10.2007 r. (piątek) godz. 11:00 Miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68Tematyka:prof. Maciej Jóźwik – Białystok  Cholestaza ciężarnych - problem kliniczny